ثابت نوشت

http://up.ronaldoo.ir/up/cronaldoo/Pictures/ke3z_9262382948840383458339256.gif
 
  http://images.aarabladies.com/media/images/07a087f7.jpg
 
http://up.ronaldoo.ir/up/cronaldoo/Pictures/ke3z_9262382948840383458339256.gif
 

برچسب‌ها: ثابت نوشت
[ پنجشنبه یازدهم خرداد 1391 ] [ 0:26 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

31 شهریور

ی لحظه غروب روز دوشنبه 31شهریور رو مجسم کنید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

من دیگه حرفی ندارم

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 20:16 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

فک و فامیله داریم ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عکس العملهای خانواده بعد از اینکه من با سر و دستی خونین مال در اثر تصادف به خونه اومدم:


مامانم: صاف میری حموم خودتو به جایی نمیزنی نجس کاری بشه...

داداشم باز رفتی تو دیوار...


بابام:به بیمه خبر دادی؟


مامان بزرگم:ناهار خوردی مادر جون؟؟؟؟


دختر همسایه:الهی قربونت برم چیزیت که نشد؟ (البته این آخرى فانتزیمه)

[ شنبه یکم شهریور 1393 ] [ 14:7 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

«LINE»

آی دی لاینم:

 

 

ادامه مطلب

 

 

دوستانی که لاین دارید add کنید....

 

«رمز داره»


ادامه مطلب
[ شنبه یکم شهریور 1393 ] [ 13:57 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

[ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 ] [ 1:34 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

[ یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 ] [ 22:59 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

http://mp313.ir/i/upload/1/1398799269.png

[ شنبه یازدهم مرداد 1393 ] [ 14:52 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

ســــــــــــــلاممممممممم...

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 10:46 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

می گوﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ:ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﺁﺭﺍﻡ آرام ﮔﺮﯾﺴﺖ...

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ هم ﻧﻮﺷﺘﻢ: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺑﺎﺯ هم ﮔﺮﯾﺴﺖ!

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ: ﺳﻼﻡ، ﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ؟ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖ!

فکر ﮐﻨﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ!!

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 1:11 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

ﺍﮔﺮ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ %1 ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﮐﺴﻲ ﻫﺴﺘﻢ ؟

 

ﺧﺐ ﺭﻭ ﺩﺭﻭﺍﺳﻲ ﻧﮑﻦ ﻋﺰﻳﺰﻡ ^_^

 

ﺑﻴﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻦ :/

ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻻﯾﮏ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺸﻴﻨﻴﻢ ﭘﺎﻱ ﻣﻴﺰ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ

 

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ( ._.)

 

ﻋﺼﺮ !! ﻋﺼﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻧﻴﻪ ^_^

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 1:4 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

ما از یه عده هیچ انتظاری نداریم!! همین که جفتک نندازن کافیه..!!

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 1:1 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

رفتیم کافی نت،پسر عمم میگه : اندازه هزارو دویست تومن به

ما تحقیق بدین!


خیار شوره مگه برادر من...؟

(فک و فامیله داریم ما....)
[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 0:57 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

از برادران یوسف پرسیدن وقتی یوسف را در چاه انداختین چه گفت : گفت شلپ !

[ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ] [ 12:10 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

[ یکشنبه هجدهم خرداد 1393 ] [ 6:51 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

مادر! درستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود وگلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.

شکوه عشق را در زمزمه های مادرانه ات می یابم وانگیزه خلقت را از قلب پرمهرت می خوانم.

مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می کند و دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان می آورد.

ایمانم از دعای توست وخدایم را از زبان تو شناخته ام ، عبادت را تو به من آموخته ای ، مادر! ای الهه مهر.

تو گلی خوشبو از بهشت خدایی که گلخانه دلم از عطرتو سرشار است ، از تبار فاطمه ای وگویی وجود تو را با مهر فاطمه سرشته اند پس همیشه دعایم کن چراکه دعایت سرمایه فردای من است.

... مادرم ! به پاس آنچه به من داده ای ، به ستایش محبتهای بی اندازه ات ، و به وسعت همه خوبیهایت دوستت دارم

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 17:40 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

ﮐﻠﯿﭙﺲ

ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
██████@
...██████@
...██████@
....██████@...
.....██████@
.......██████@
........██████@
´´´´████████
´´`´███▒▒▒▒███
´´´███▒●▒▒●▒██
´´´███▒▒▒▒▒▒██
´´´███▒▒﹏▒██
´´██████▒▒███
´██████▒▒▒▒███
██████▒▒▒▒▒▒███
´´▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
´´▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
´.▒▒▒´´▓▓▓▓▓▓▓▓▒
´.▒▒´´´´▓▓▓▓▓▓▓▒
..▒▒.´´´´▓▓▓▓▓▓▓
´▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
´´´´´´´███████
´´´´´´████████
´´´´´█████████
´´´´██████████
´´´´██████████
´´´´´█████████
´´´´´█████████
´´´´´´████████
________▒▒▒▒▒
_________▒▒▒▒
_________▒▒▒▒
________▒▒_▒▒
_______▒▒__▒▒
_____ ▒▒___▒▒
_____▒▒___▒▒
____▒▒____▒▒
___▒▒_____▒▒
_███______▒▒
█_███____███
█__███_ _█_███

[ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 ] [ 16:16 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

سوال- جواب ثبت نام یارانه!!!!!!!!!!!!!!!!!

سوال- جواب ثبت نام یارانه!!!!!!!!!!!!!!!!!

مرحله اول: شما خجالت نمی کشی اومدی ثبت نام یارانه؟! آخه 45500تومن ارزشی داره که ازش انصراف نمی دی؟! اصلا هیچ می دونی اگه بیخیال یارانه ات بشی، مسئولین می تونن با بخشی از پول حاصل از انصراف از یارانه، باقی مناسبت ها رو هم بهتون پیامکی تبریک بگن؟!خودت بگو! 45500تومن بیشتر ارزش داره یا اینکه بهت با پیامک تبریک بگن؟! حتی شاید اگه تعداد انصرافی ها از یارانه زیاد باشه این بودجه وجود داشته باشه که مسئولین دولتی در سال 94، به جای پیامک، یکی یکی به شهروندها زنگ بزنه و تلفنی سال نو رو تبریک بگه!اگر شما با توجه به موارد گفته شده؛ هنوز هم رویت می شود یارانه بگیری به مرحله دوم برو!

مرحله دوم: واقعا که عجب رویی داری شما! مگه ندیدی فتیله ای ها از یارانه شون انصراف دادن؟! مگه زیرنویس های تلویزیون رو نخوندی؟! مگه شکوفایی اقتصادی کشور برات مهم نیست؟! لااقل به حرف زن چینی ارسطو در سریال پایتخت توجه می کردی و وارد این مرحله نمی شدی!حالا که اینطور شد اینقدر این مراحل رو کش می دیم که وسط هاش لنگر یک کشتی بیفته روی کابل اینترنت و نتونی کامل ثبت نام کنی! چیه؟! هنوز از گرفتن یارانه منصرف نشدی؟!

مرحله سوم: اصلا ازت توقع نداشتم به مرحله سوم بیای! انگار زبان درخواست و خواهش برای شما کاربرد نداره! از اینجا به بعدش باهات شوخی ندارم! هر چی درآمد داری باید بنویسی!ببین! به من میگن "سایت رفاهی دات آی آر!" من زنت نیستم که بخوای منو بپیچونی و بگی ندارم و حساب بانکی ام  خالیه! آمارت رو اساسی دارم! می خوای بگم الان توی جیب اون کت آبیت که توی چوب لباسی هست چند هزار تومن داری؟! به نقع خودته از گرفتن یارانه انصراف بدی و به مرحله چهارم نری!

مرحله چهارم: نه! انگار راستی راستی می خوای یارانه بگیری! یک یارانه ای نشونت بدم که خودت کیف کنی! خب! نگفتی چقدر درآمد داری! ... خب این 700تومن که هیچی! شغل دومت رو بگو ...یعنی چی شغل دوم نداری؟! مگه میشه؟! من سایت رفاهی هستم، بچه که نیستم!!آخه چطور با 700تومن و 3 تا بچه زندگی می کنی؟! یعنی من باور کنم با این درآمد میشه زندگی کرد؟! ... راستی! اگه شغل دوم نداری، چرا شب ها دیر میای خونه؟! پول خورد توی ماشینت چیکار می کنه؟! مسافرکشی می کنی؟! ... کاریت ندارم! راستشو بگو! هنوز هم فرصت برای انصراف از یارانه وجود داره!

مرحله پنجم: خودت خواستی! فردا نگی چرا اینطور شد! .... ببین! هر چقدر پول توی بانک ها داری رو برامون بنویس. زمین و ماشین هم داری بنویس. طلاهای زنت و سکه هایی که قایم کردی رو هم فراموش نکن.البته ما آمار همه اینها رو داریم، منتها می خوایم امتحانت کنیم ببینیم چقدر انسان راستگویی هستی! اگه راستشو بگی، بعدا به جای یارانه، بهت خدمات می دیم ولی اگه یارانه بگیری به خدمتت می رسیم!

مرحله ششم: فکر نمی کردم تا این مرحله بالا بیای! دوربین وبکم رو روشن کن، حالا دوربین رو بگیر طرف یخچال و در یخچالت رو باز کن، می خوام توی یخچالت رو ببینم! ... این چرا خالیه؟! نکنه از قبل می دونستی توی یخچالت رو چک می کنیم به همین دلیل همه گوشت ها و میوه ها رو از توش برداشتی! بهت که گفتم، من رفاهی هستم، سرم کلاه نمیره! به نفع خودته نری مرحله بعدی!

مرحله هفتم: باشه! خیالی نیست! وقتی حسابات رو چک کردیم و درآمد واقعی ات رو فهمیدیم و اومدیم شونصد برابر یارانه ای که بهت دادیم رو از حلقومت کشیدیم بیرون، متوجه می شی که نباید از همون اول برای دریافت یارانه ثبت نام می کردی.

مرحله آخر: امیدوارم هر چی یارانه گرفتی خرج دوا دکترت بشه! خیلی نامردی که بیخیال دریافت یارانه نشدی. حالا اگه هنوزم تصمیمت عوض نشده، دکمه "تایید" رو بزن تا هم ثبت نامت تکمیل بشه و هم یکم ویروس به رایانه ات منتقل کنم تا لااقل دلم خنک بشه!


[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 0:42 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

1 یا 2 ؟

به نظرتون بعد از اين که فوق ليسانسم رو گرفتم

فلافلي بزنم يا آب هويجي !?!? :|

اونایی که میگن آب هویجی عدد 1

اونایی که میگن فلافلی عدد 2

:))))))))))))))))
[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 22:12 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

فیس بوک

*خیلی مهم*
بدون VPN در فيس بوك كامنت بذاريد و پيام ارسال كنيد +كاملا تست شده
.
.
.
.
.
.
.
با سلام ..
دوستان امروز وزير ارتباطات فرمودند كه دوباره بحث اينترنت ملی جدی شده
با اين وضع شايد ايميلهاي شما به خارج از کشور هم ارسال نشه ..
و مطمئناً بدون اينترنت هم نميشه وارد فيس بوك شد ..
فيس بوك هم كه بزرگترين جامعه مجازي دنيا هست و لابد خيليها هم الان افسردگي گرفتن كه نميتونن فيس بوك رو ببينن ..
اما راه حلي كه يكي از بچه ها ارائه كرد و كاملا هم جواب ميده رو براتون شرح ميدم :
1- شما به هركسي هر پيام يا كامنتي كهداريد را .. در يك فايل text مينويسيد. با آدرس ايميل اون شخصي كه ميخواهيد ايميل و پيامتون و يا كامنت براش ارسال بشه ..
2- در مرحله بعد فايل خود را با برنامه winzip به حالت فشرده تبديل كنيد با فرمت zip و براي فايلتون هم ميتونيد از طريق همين برنامه پسوورد بزاريد . كه توصيه ميكنيم پسوورد داشته باشه
3- در مرحله سوم ، روي يك سي دي اين فايل زيپ شده رو رايت كنيد..
4- الان بايد ببينيد از آشناها يا اقوام چه كسي قصد سفر به جنوب رو داره ..سي دي رو مييديد به ايشون و سفارش ميكنيد كه سي دي رو برسونه به دست جاسم عبدالكريم در بندر لنگه
ايشون تمام سي دي هايي كه از همه جاي ايران ميرسه رو نگه ميداره و هر پنج شنبهميده به ناخدا شيخ عباس عبدالجاسم تحتانی و ايشون هم با لــــِنـج ميبره اون ور آب ..
اونجا يكي هست كه دونه دونه فايلهاي شما رو براي ايميلهايي كه ميخواهيد ارسال ميكنه و به جاي شما در فيس بوك ميشينه و كامنت ميزاره ...
ممنون از شما كه با دقت تا آخر اين مطلب را خواندید

بیایید به عمه هم احترام بگذاریم

برچسب‌ها: آمورش ورودبه فیس بوک بدون فیلترشکن, آمورش ورودبه فیس بوک بدون vpn, اینترنت ملی, فیس بوک بدون فیلتر
[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 22:10 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

پشیمون...

سلامتی پسری که به دوست دخترش دست نزد و گفت شاید مال من نباشه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ولی الان عین سگ پشیمونه !
[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 22:6 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

go to room

به انگلیـــــــسی بگو:
"برو تـــــــو اتاق"
.
.
.
.
.
.
خب ممنون !من دیگه حرفــــــی ندارم :))))
[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 22:2 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

اشتباه

رایج ترین اشتباه دخترای وبلاگ اینه که فک میکنن اگه نظر بدن حامله میشن:|والا!!!!!!!!

[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 1:47 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

ایرانسل

دیگه بهم اس ام اس نده. من دیگه ازدواج کردم (اس ام اس غضنفر ب ایرانسل)
[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 1:35 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

پنکه

من هميشه تو كلاس فكر اصليم اين بود كه اگه پنكه سقفي بيفته گردن كيا قطع ميشه

كسى مثل من نبوده ؟
[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 1:27 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

لایک

تو فیس بوک میگی پایتخت رومانی کجاست ؟
یارو لایک میکنه !!
مثل این میمونه که به یکی بگی ساعت چنده ؟ یارو ماچت کنه !!
اصن یه وضعی
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:34 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

blogfa

خیلی حس خوبیه وقتی یه روز نمیای بلاگفا


بعد فرداش نظراتو با میکنی میبینی نوشتن :

عزیزم چرا امروز پست نذاشتی نگرانت شدم... اتفاقی افتاده؟

خوش بحال کسایی که اینجورین

من دیروز نبودم امروز نظراتو باز کردم همه نوشته بودن :

بــــزغاله چرا پست نمیذاری حوصلمون سر رفت
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:31 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

عقد

به بعضی از دخترا هم باید گفت :


جوری زندگی کن که سر سفره عقد...

اگه حاج اقا گفت دوشیزه ی "پاک دامن" دوستات نزنن زیر خنده
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:30 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

یادش بخیر...


کوچیک که بودم بزرگ ترین نگرانیم این بود که نکنه

یادم بره نفس بکشم خفه بشم بمیرم :))
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:28 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

شايد يه روزى بفهمم تو عكساى دسته جمعى دارن به چى ميخندن ولى هيچ وقت نمی تونم بفهمم تو عكساى تكى واسه كى جدى ميشن :|
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:27 ] [ محـــمـــد ]
[ ]

ایا می دانستید یکی از دلایلی که سرخپوست‌ها همیشه به قطارا حمله می کردن این بوده که دود قطار به زبون اونا فحش ناجوری میشه :)

برید حال کنید با این اطلاعاتی که در اختیارتون می زارم :)
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 21:24 ] [ محـــمـــد ]
[ ]